Dėkojame visiems, praeitais metais mums paskyrusiems 2 ar 1 procento pajamų mokesčio.

Prašome mus paremti ir šiais metais, perveskite 2% mokesčių dalį graikų – romėnų sporto klubui „Dvikova“ ir taip prisidėti prie sporto vystymo bei moksleivių užklasinio užimtumo gerinimo. Jūsų dėka kartu mes galime gerinti sportininkų rezultatus, gautos lėšos bus panaudotos naujo inventoriaus įsigijimui, kuris padeda treniruotes padaryti daug efektingesnes.

Iš anksto dėkojame Jums už paramą!

(Nusprendę skirti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį sporto klubui iki š. m. gegužės 1 dienos, turite užpildyti bei pateikti FR0512 formos (02 versija) prašymą).

Mūsų rekvizitai:

Sporto klubas „Dvikova“

Įk: 300883884

Adr.: V. Kudirkos 30-21, Kuršėnai, Šiaulių r.

Smulkiau: http://skdvikova.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=5 

Additional information