Nuo gegužės mėnesio iki pat dabar, Drąsučiuose  vyko projektas „Leidžiam laisvalaikį KITAIP“. Renginiu buvo siekiama organizuoti dienos užsiėmimus Šiaulių rajono kaimiškose teritorijose, siekiant ugdyti jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius ir įtraukti juos į turiningą, savanorišką veiklą. Gavus atitinkamą finansavimą, buvo nuspręsta veiklas vykdyti tik Drąsučiuose. Pradžioje projekto vykdytojai nuvyko į Drąsučius ten susitiko su jaunimu, kalbėjosi, diskutavo apie tai, kokių veiklų, užsiėmimų jaunuoliai norėtų. Išgirdus jų pageidavimus buvo parengta užsiėmimų programa. Iš viso buvo suorganizuoti 3 užsiėmimai, po kurių taip pat buvo organizuojamos diskusijos, aptarimai, jaunuoliai galėjo įsivertinti save ir įvertinti veiklą. Užsiėmimai buvo dienos trukmės  jų metu buvo ugdomi sveikos gyvensenos įpročiai, supažindinama su tam tikromis treniruočių rūšimis, mokoma planuoti savo laiką, organizuoti turiningą laisvalaikį, ir kt. Jaunuoliai gavo paruošti „namų darbus“, Drąsučiuose padėjo ir patys organizavo Olimpinį rudenį 2017, kurio metu aktyviausi jaunuoliai užėmė teisėjų pozicijas, patys dalyvavo ir ragino kitus prisijungti. Viso projekto metu veikė grupė socialiniame tinkle, kur buvo „postinamos“ nuotraukos, naujienos ir kt. informacija apie projektą. Projekte dalyvavo per tris renginius virš 100 jaunuolių (14-29 m.) Renginį organizavo sporto klubas „Dvikova“ ir Drąsučiu kaimo bendruomene kartu su Šiaulių rajono savivaldyve, kurie ir tapo pagrindiniais rėmėjais. Tikimės, kad šis, pasisekęs, renginys turės tęstinumą ir susitiksime kitais metais.

Additional information